Archive for februari, 2021

 

Hej alla medlemmar i TYFRI MC!

Kallelse till TYFRI MC´s årsmöte Lördagen den 27 mars 2021 14:00.

Årsmötet blir digitalt på Teams eller Zoom

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 mars.

OBS! Medlemsavgiften måste vara betald innan årsmötet för att få rösträtt i mötet.

 Välkomna!

/Styrelsen

 

Dagens bibelord
Arkiv