Styrelsen år 2019

Ordförande: George E

Ledamöter:  Peter N, Sven K, Anders O (kassör) och Lennart P

Suppleanter: Peter L och Patrick M

Revisorer: Franz M och Ari L

Dagens bibelord
Arkiv