Styrelsen år 2020

Ordförande: George E

Ledamöter:  Peter N, Sven K, Anders O (kassör) och Lennart P

Suppleanter: Lucas G och Patrick M

Revisorer: Franz M och Ari L

Dagens bibelord
Arkiv